ในโลกที่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นคือผู้อยู่รอด เซียวเหยียน (อู๋เหล่ย) ต้องสูญเสียทุกอย่างไปจนหมดสิ้น เมื่อครอบครัวของเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีจนมารดาต้องฆ่าตัวตาย เซียวเหยียนต้องทนอยู่กับคำดูถูกเสียดสี จนวันหนึ่งเขาบังเอิญไปปลดผนึกพลังของแหวนแห่งวิญญาณ ทำให้เขาได้พบกับวิญญาณอาจารย์ปู่ (เฉินฉู่เหอ) ที่ถูกจองจำไว้ในแหวน เซียวเหยียนจึงเริ่มต้นฝึกฝนวรยุทธ์กับอาจารย์ปู่และออกเดินทางเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงให้กับครอบครัว

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.1

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.2

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.3

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.4

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.5

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.6

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.7

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.8

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.9

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.10

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.11

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.12

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.13

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.14

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.15

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.16

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.17

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.18

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.19

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.20

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.21

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.22

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.23

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.24

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.25

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.26

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.27

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.28

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.29

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.30

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.31

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.32

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.33

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.34

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.35

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.36

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.37

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.38

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.39

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.40

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.41

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.42

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.43

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.44

Fights Break Sphere สัประยุทธ์ทะลุฟ้า พากย์ไทย Ep.45

Comments

comments